Dịch vụ triển khai:

  • Thiết kế website 
  • Quản trị fanpage và sản xuất nội dung trên Facebook
  • Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo 

Kết quả dự án:

  • 800,000 lượt quan tâm và thảo luận qua kênh mạng xã hội
  • 350.000 lượt truy cập vào website & fanpage
  • 2.066.454 lượt tiếp cận
  • 5000 Video cá nhân hoá được tạo bởi người dùng Việt Nam và quốc tế