Dịch vụ triển khai:

  • Lên kế hoạch & xây dựng nội dung fanpage
  • Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo
  • Thiết kế và triển khai AR – tương tác thực tế ảo
  • Chiến lược seeding 

Kết quả nổi bật:

  • Hơn 50 đơn vị từ các trường đại học, hội
  • nhóm trong và ngoài nước đăng tin về sự kiện
  • 10 KOLs và chuyên gia về chuyển đổ số chia sẻ về cuộc thi
  • 10,000 người xem webinar trên fanpage
  • Viettel Group với gần 400 lượt tương tác’