Dịch vụ triển khai:

 • Lên kế hoạch & xây dựng nội dung social media
 • Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo (Admicro, Youtube, Facebook)
 • Thiết kế & triển khai AR – tương tác thực tế ảo
 • Chiến lược seeding
 • Booking KOLs

Kết quả nổi bật:

 • TOP 3 chiến dịch nổi bật nhất MXH ngành du lịch hè 2022
 • 4.000.000 video views
 • 2.000.000 reach
 • 50.000 engagement
 • 14,933 thảo luận
 • 2.000 khách hàng tiềm năng hỏi về dịch vụ trong 2 tháng